Kontakt
Przedszkole nr 2 Koluszki
Menu
Strona główna  /  Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

 Nasza oferta...

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki edukacyjne sprzyjające rozwojowi ,zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw społeczno-moralnych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo - dydaktycznej dbamy o:

 • różnorodną aktywność twórczą

 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym

 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko

 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu

GŁÓWNE ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

2. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Religia - 2 razy w tygodniu,osoba prowadząca p.Lidia Długosz
 • Język angielski- 2 razy w tygodniu,osoba prowadząca p.Dorota Markowska
 • Logopedia -osoba prowadząca p.Magdelena Witczak (dzieci 5-6 letnie po wstępnej diagnozie pedagogicznej)
 • Zajęcia umuzykalniające - raz w tygodniu,osoba prowadząca p.Romuald Spychalski

 

WYKAZ PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
NA ROK 2021/2022

 

W roku szkonym 2021/2022 pracujemy w oparciu o następujące programy:

 

 • Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska pod tytułem:

Program Edukacji Przedszkolnej „ Nasze Przedszkole” nr dopuszczenia: ISBN 978-838108-113-9

 • Dorota Kossakowska pod tytułem:

Program Wychowania Przedszkolnego "Trefliki w przedszkolu" nr dopuszczenia: ISBN 978-83-66484-02-3

 

Program nauczania religii:

 • 3-4 latki " Pan Bóg kocha dzieci"  nr dopuszczenia AZ-0-01/10
 • 5 latki " Jesteśmy dziećmi Bożymi" nr dopuszczenia  AZ-0-01/10
 • 6 latki "Kocham Pana Jezusa" nr dopuszczenia AZ-1-01/18

Program nauczania  języka angielskiego:

 • Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

„Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ” Wydawnictwo Macmillan

 

 

Zestaw innowacji i programów własnych rok szkolny 2021/2022:

"Kodujące przedszkolaki to mądre dzieciaki"-  innowacja realizowana w grupie IX

" W świecie wartości"  zajęcia opracowane na podstawie książki B. IBEROLLA   "Bajki, które uczą jak być szczęśliwym"- projekt  realizowany w grupie VI.

"Ile matematyki jest w obrazie" - projekt eTwinning realizowany w grupie IV

Zestaw innowacji, programów i projektów ogólnopolskich :

 • Międzynarodowy program "Piękna nasza Polska cała"- realizowany  przez grupę II, IV, VII, X

 • Międzynarodowy program "Z kulturą mi do twarzy"- realizowany przez grupę IV, X, 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury!" - realizowany w grupie IV

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką" - realizowany w grupie VI 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny" Zakamarek - ekotriki na kąciki" - realizowany w grupie IV

 • Ogólnopolski Program "Technikoludek czyli przedszkolak w świecie technologii" - realizowany w grupie IV, IX

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPY MŁODSZE (I,II,III,IV )

06:00-08:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.

08:00 – 08:20

Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem. Czynności organizacyjne, ćwiczenia poranne.

08:20 – 08:30

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

08:30 – 09:00

Śniadanie

09:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową.

10:00 – 10.45

Wyjście na spacer lub ogród przedszkolny – w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, Słuchanie bajek.

11:00- 11:15

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

11:15 – 11:45

Obiad

11:45 – 13.30

Odpoczynek poobiedni- leżakowanie

13:30 – 13:45

Czynności porządkowe, higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

13:45-14:00

Podwieczorek

14:00 – 17:00

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY PLAN DNIA- GRUPY STRASZE (V,VI,VII,VIII,IX,X)

06:00-07:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji

pomysłów dzieci.

07:30 – 08:20

Zabawy indywidualne i w grupach. Zajęcia ogólno- rozwojowe (rozwijające percepcję, wzrokową, słuchową, grafomotorykę ). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem. Ćwiczenia poranne.

08:20– 08:30

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 09:00

Śniadanie

09:00– 11.00

Zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową.

11:00 – 11:15

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

11:15 – 11:30

Obiad

11:30– 12:00

Odpoczynek poobiedni- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

12:00– 13:30

Zabawy dowolne, tematyczne w zależności od pogody w sali lub na ogródku przedszkolnym, spacery , gry terenowe. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp. zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:30- 13:45

Czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

13:45 – 14:00

Podwieczorek

14:00 – 17.00

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym
i wychowawczym; zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się zgodnie z harmonogramem:

* Angielski:  poniedziałek, środa, czwartek       

 * Religia: poniedziałek, środa, piątek 

 * Zajęcia umuzykalniające: wtorek, czwartek

* Logopedia: poniedziałek, czwartek


 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-15