Kontakt
Przedszkole nr 2 Koluszki
Menu
Strona główna  /  O przedszkolu

O przedszkolu

O naszym przedszkolu...

                

Nasze przedszkole mieści się w Koluszkach przy ulicy Reja 5 i składa się z 10 oddziałów wiekowych. W  każdej grupie liczącej ok 25 dzieci pracują dwie nauczycielki i pomoc nauczyciela.

Wszystkie pomieszczenia w budynku  są całkowicie odnowione i przystosowane do potrzeb dzieci.   Specjalnie dla nas został zaprojektowany plac zabaw i ogród przedszkolny umożliwiające aktywne i bezpieczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Placówka pracuje w godzinach 6.00 – 17.00

W ofercie naszej placówki znajdują się bezpłatne zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej, logopedii, języka angielskiego oraz religii. Ponadto placówka umożliwia korzystanie z dodatkowych zajęć tanecznych oraz  zajęć sportowych - „Przedszkoliada”. Raz w miesiącu spotykamy się z Panem Nutką w ramach audycji muzycznych oraz zapraszamy do siebie zaprzyjaźnione  teatrzyki "Widzimisie" oraz "Pacuś".
 

W bieżącym roku szkolnym bierzemy udział w projektach:

Nasze przedszkole realizuje projekt unijny

"Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki", który jest projektem unijnym a jego głównym celem jest zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej.

 „Cyfrowy Rodzic – bezpieczne dziecko” organizowanym przez Gminę Koluszki oraz Przedszkole nr 2. W ramach programu rodzice mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w sieci.


Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki. Wykorzystujemy aktywizujące metody pracy, które wspierają i rozwijają kreatywność dziecka. Tworzymy różnorodne kąciki zainteresowań, dając dzieciom możliwość: rozwijania pasji i uzdolnień oraz wyboru form aktywności.   

Organizujemy różnorodne imprezy i uroczystości wewnętrzne z udziałem rodziców, jak również spotkania z ciekawymi ludźmi.
Jesteśmy autorami i pomysłodawcami Przeglądu Piosenki Przedszkolnej WIOSNA RADOSNA oraz KOLĘDOWANIA w Kościele.

Wspomagamy rodzinę w wychowaniu dziecka, współdziałamy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Współpracujemy z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Nadleśnictwem Brzeziny, Miejską Biblioteką Publiczną, strażą pożarną, policją, szkołami, przedszkolami, , innymi.


Ostatnia aktualizacja: 2020-02-11