Kontakt
Przedszkole nr 2 Koluszki
Menu
Strona głowna  /  Wydarzenia
 

Nasze przedszkole realizuje projekt unijny

 

 „Cyfrowy Rodzic – bezpieczne dziecko”

Organizowanym przez Gminę Koluszki oraz Przedszkole nr 2, skierowany do dorosłych mieszkanców Gminy Koluszki.

Działania przewidziane w projekcie:

 Rodzice , dziadkowie ( osoby między 25-75) mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe.                                                     Uczestnicy nabywają następujące umiejętności:

 1. umiejętności  informacyjne:
 • kopiowanie, przenoszenie plików, folderów
 • korzystanie z przestrzeni dyskowej w internecie
 • wyszukiwanie inforamcji o stronach adminiastracji publicznej, usługowych 
 • wyszukiwanie inforamacji związanych ze zdrowiem

      2.umiejętności komunikacyjnej :

 • wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej
 • korzystanie z serwisów społecznościowych
 • umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, filmów
 • wideo rozmowy przez internet

    3.umiejętności rozwiązywania problemów:

 • przenoszenie plików międzykomputerami/urządzeniami
 • instalowanie opragramowań lub aplikacji
 • zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania
 • bezpieczeństwo w sieci

 

"Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki"

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej.


Działania przewidziane w projekcie:
1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli przedszkoli.
2. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
3. Zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne dla dzieci przedszkolnych.
4.Dotosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami (zatrudnienie dodatkowej kadry i zakup doposażenia)


W ramach projektu realizowane są następujące  zajęcia dla dzieci :
- terapia pedagogiczna
- gimnastyka korekcyjna
- logopedia
- rewalidacja
- rytmika z elementami tańca
- integracja sensoryczna

 

W ramach podstawy programowej:

w ramach projektu

Przyjazne przedszkola w Gminie Koluszki”:

 

* religia – poniedziałek, środa

* język angielski – poniedziałek, środa, czwartek

* logopedia – poniedziałek, czwartek

* zajęcia umuzykalniające – wtorek, czwartek

 

* terapia pedagogiczna – środa, piątek

* gimnastyka korekcyjna – poniedziałek, wtorek, czwartek

* logopedia – poniedziałek – piątek

* rytmika z elementami tańca – wtorek, czwartek

 

 

            Regulamin rekrutacji  dzieci        

          do projektu

                   

Projekty

Archiwum wydarzeń