Kontakt
Przedszkole nr 2 Koluszki
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  Komunikat o kwarantannie
Komunikat o kwarantannie
data dodania: 2021-11-21 20:36:39

          Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3   i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń   i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2  (Dz. U. poz. 325  z późn. zm.),  § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.  w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 351 z późn. zm.)  w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną  SARS-CoV-2  nakazuje:

poddanie się obowiązkowej kwarantannie  od dnia 22.11.2021r. do dnia  28.11.2021r. w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy 6 oraz  pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną  SARS-CoV-2 w dniu 18.11.2021r. w Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach, ul. Reja 5

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi informuje, iż osoby zaszczepione podwójną dawką szczepionek Comirnaty f-my Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca minimum 14 dni po drugiej dawce oraz jedną dawką szczepionki Johnson & Johnson minimum 14 dni po zaszczepieniu nie będą poddane kwarantannie.

 Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi z siedzibami  ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź i ul.Pomorska 96 ,91-402 Łódź  jest administratorem danych osobowych. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi informuje, iż przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem http://www.psselodz.pl/ lub w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.