Kontrast
Kontakt
Przedszkole nr 2 Koluszki
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki edukacyjne sprzyjające rozwojowi ,zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw społeczno-moralnych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo - dydaktycznej dbamy o:

 • różnorodną aktywność twórczą

 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym

 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko

 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu

GŁÓWNE ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 2. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 3. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
   

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Religia - 2 razy w tygodniu,osoba prowadząca p.Klaudia Adamczewska
 • Język angielski- 2 razy w tygodniu,osoba prowadząca p.Dorota Markowska
 • Logopedia -osoba prowadząca p.Magdelena Witczak (dzieci 5-6 letnie po wstępnej diagnozie pedagogicznej)
 • Zajęcia umuzykalniające - raz w tygodniu,osoba prowadząca p.Romuald Spychalski

 

WYKAZ PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
NA ROK 2019/2020

 

W roku szkonym 2019/2020 pracujemy w oparciu o następujące programy:

 

 • Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska pod tytułem:

Program Edukacji Przedszkolnej „ Nasze Przedszkole” nr dopuszczenia: ISBN 978-838108-113-9

 • Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" nr dopuszczenia: ISBN 9788302171154 zostały one pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone.

Zestaw programów własnych rok szkolny 2019/2020:
 • "Messy hands. English food for Kids"- program dla dzieic 5 letnich - Dorota Markowska 

 •  

Zestaw programów- projektów ogólnopolskich :

 • Międzynarodowy program "Piękna nasza Polska cała"- realizowany  przez E.Kwiecień, E.Piotrowską, E.Wierzbowską , K.Kopeć ,M. Jasińską, A.Oraczyńską , 

 • Międzynarodowy projekt czytelniczy "Magiczna moc bajek"- realizowany  przez E.Kwiecień, E.Piotrowską, E.Wierzbowską , K.Kopeć ,M. Jasińską, A.Oraczyńską , 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kreatywny Przedszkolak"- realizowany w grupie dzieci 5-6 letnich przez M. Jasińską, A.Oraczyńską 

 • Kubusiowi Przyjaciele Natury - ogólnopolski program ekologiczny realizwany w grupach starszych .


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-26