Kontakt
Przedszkole nr 2 Koluszki
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

O naszym przedszkolu...

                   Nasze przedszkole to 240 roześmianych dzieciaków, podzielonych na dziesięć grup wiekowych. W każdej grupie liczącej ok 25 dzieci pracują dwie nauczycielki i pomoc nauczycielki. W 2014r. zakończył się generalny remont naszej placówki. Wszystkie pomieszczenia są całkowicie odnowione i przystosowane dla dzieci.   Specjalnie dla nas został zaprojektowany plac zabaw i ogród.
Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki. Wykorzystujemy aktywizujące metody pracy, które wspierają i rozwijają kreatywność dziecka. Tworzymy różnorodne kąciki zainteresowań, dając dzieciom możliwość: rozwijania pasji i uzdolnień oraz wyboru form aktywności.   Organizujemy różnorodne imprezy i uroczystości wewnętrzne z udziałem rodziców: pasowanie na przedszkolaka, jesienne spotkania, zabawy andrzejkowe, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, pożegnanie sześciolatków, jak również spotkania z ciekawymi ludźmi.
W roku szkolnym 2014/2015 realizowaliśmy program "Przedszkole dla każdego dziecka", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W ramach programu został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny - grupa II, realizujący program "Mały Odkrywca".    Dzień aktywności w przedszkolu został wzbogacony o dodatkowe, bezpłatne zajęcia artystyczno - naukowo - językowe.
Jesteśmy autorami i pomysłodawcami Przeglądu Piosenki Przedszkolnej WIOSNA RADOSNA oraz KOLĘDOWANIA.
Lubimy wycieczki krajoznawcze, wyjeżdżamy do teatru, do kina oraz do muzeum. Raz w miesiącu spotykamy się z Panem Nutką w ramach audycji muzycznych oraz zapraszamy do siebie zaprzyjaźnione  teatrzyki "Widzimisie" , "Pacuś".
Wspomagamy rodzinę w wychowaniu dziecka, współdziałamy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Współpracujemy z instytucjami: Nadleśnictwem Brzeziny, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, strażą pożarną, policją, szkołami, przedszkolami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, innymi.

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-21